Prehľad

Nie
1100
Bez ubytovania
SlovenčinaMaďarsky
Stredoškolské s výučným listom

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
• denne zabezpečovať plynulý chod prevádzky kuchyne a prípravu
jedál v zmysle aktuálneho jedálneho lístka,
• dodržiavať časový harmonogram výdaja stravy,
• dodržiavať technologické postupy pri príprave jedál,
• Organizovanie všetkých výrobných procesov jedál,
• balenie jedál na expedíciu, kontrola akosti, hmotnosti a úpravy
jedál
• zodpovedať za kvalitu, konzistenciu a teplotu pripravovaných jedál,
• zodpovedať za dodržiavanie hmotnosti vydávaných porcií,
• zodpovedať za správne hospodárenie a využitie potravín pri
príprave jedál,
• zodpovedať za dodržiavanie hygienických predpisov a zásad,
• plne zodpovedať za inventár a celkové zariadenie kuchyne, za
dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov,
• denne viesť knihu evidencie odpadu a vzoriek jedál a ich
uchovávanie po dobu 48 hodín,
• zodpovedá za plynulý chod kuchyne,
• vedie evidenciu HACCP,
• Dodržiavanie prísnych hygienických štandardov čistoty a zásad
HCCP na pracovisku
• obsluhovať stroje a zariadenia na prevádzke,
• umývanie čierneho a bieleho riadu,
• podieľanie sa na príprave jedálneho lístka,
• dodržiava pokyny priameho nadriadeného.

Nahrajte životopis
Maximum file size: 256 MB.
Maximum file size: 256 MB.

O Parcus, a.s.

Gastro Parcus, a.s. je prevádzka, ktorá prioritne varí pre zariadenie pre seniorov a špecializované zariadenia a zároveň ponúka na odber obedové menu pre firmy a jednotlivcov.