Prehľad

Nie
1500
Bez ubytovania
Slovenčina
Stredoškolské s výučným listom

Výroba cukrárenských produktov , vedenie kolekívu

Nahrajte životopis
Maximum file size: 256 MB.
Maximum file size: 256 MB.