Prehľad

Nie
1200
Bez ubytovania
Slovenčina
Stredoškolské s výučným listom

cukrárenska vlastná výroba,záĺuba v pečení prax ako cukrár 5rokov

Nahrajte životopis
Maximum file size: 256 MB.
Maximum file size: 256 MB.

O Bam-Eko Delikateso

Prax 5rokv ako cukrár
Źivotopis poslať na bameko@bameko.sk